Aandacht voor milieu en energieverbruik

Het bestuur van Wijchen Schaatst heeft altijd een zeer weloverwogen besluit genomen m.b.t. de organisatie van dit evenement. Het bestuur realiseert zich terdege dat er wereldwijd veranderingen zijn die van invloed zijn op o.a. energie vraagstukken en het bestuur begrijpt dat dit aanleiding geeft tot maatschappelijke vragen. Het bestuur wil Wijchen Schaatst toch door laten gaan.

Eén van de belangrijkste redenen voor het door gaan van Wijchen Schaatst is om jongeren actief buiten te laten bewegen. Tevens is het drie weken lang een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De ijsbaan heeft een sociale cohesie en is goed voor de lokale economie. Het is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Met name dit jaar, na twee winters met lockdowns en annuleringen van alle festiviteiten, is het heel belangrijk om weer bij elkaar te kunnen zijn. In de coronatijd hebben we het helaas af moeten lassen.

Wijchen Schaatst wordt georganiseerd voor, door en met Wijchenaren. Dit zijn allemaal vrijwilligers, van bestuur tot commissieleden, ijsmeesters en allen die betrokken zijn bij de ijsbaan.

Reeds vanaf september 2021 zijn de voorbereiding gestart en samenwerkingen/overeenkomsten aangegaan met zowel commerciële partijen als met vrijwilligers.

Wijchen Schaatst heeft altijd al veel aandacht gehad voor het milieu en het energieverbruik. Vanaf 2013 is er gekozen om alleen stroom te gebruiken (en geen diesel). Er is altijd gewerkt met gerecyclede bekers en ook bij de keuze van de ijsbaanleverancier is er gekozen voor een duurzame partner. De ijsbanen van IceWorld verbruiken 40% minder energie! Daarnaast compenseren zij al het energieverbruik van hun ijsbanen door de 2534 zonnepanelen op hun dak die ongeveer 580.000 kWh opwekken. Tevens compenseert IceWorld alle CO2 uitstoot met certificaten van GroenBalans en Wind Unie. De afgelopen editie is er in totaal circa 45.000kwh verbruikt. Uiteraard is er ook dit keer nagedacht over hoe Wijchen Schaatst het energieverbruik verder kan terugdringen. Ook zullen, afhankelijk van de buitentemperatuur, de chillers mogelijk ’s nachts niet draaien om het energieverbruik verder te reduceren.

Wij willen de jeugd in beweging krijgen en ter vergelijking één zwembadgast verbruikt evenveel energie als acht schaatsers op de baan bij Wijchen Schaatst!

Wij willen Wijchen Schaatst weer organiseren en we gaan dit jaar weer genieten van een mooi winters evenement waarbij jong en oud samen komt voor de gezelligheid opzoeken en buiten kunnen gaan schaatsen.

Wijchen Schaatst 2022