Wijchen Schaatst - Wijchen-schaatst-logo-3

De volgende Wijchen Schaatst is van 13 dec 2024 t/m 05 jan 2025!

175

Vrijwilligers

We zijn op zoek naar vrijwilligers! Wil je graag meehelpen om van Wijchen Schaatst een leuk evenement te maken, meld je dan aan via de mail .


Meer informatie

We zoeken zo’n 150 vrijwilligers. Vele helpen al meerdere edities mee en kennen elkaar goed. Het is een gezellig samenzijn van veel vrijwilligers waarbij er onderling, en met de schaatsers, veel plezier wordt gemaakt. De vrijwilligers werken in shifts van 3, 4 of 6 uur. De toegangscontrole en schaatswacht/terreintoezicht zijn 3 uur. De schaatsverhuur, kassa en interne service zijn 4 uur. De teamcaptain en huismeester zijn 6 uur. De shifts beginnen om 10.00 uur.

Wijchen Schaatst - Green-Illustrative-Pastel-Cacti-Upper-School-Weekly-Schedule-Worksheet-3-1280x905

Vacatures

Huismeester
 • shift van 6 uur van 16.00 tot 22.30 uur
 • is het aanspreekpunt op de Markt tijdens het event voor het bestuur en de externe bedrijven, teamcaptains, EHBO, commissies, horeca, beveiliging, politie, etc.
 • draagt zorg voor de communicatie met mobilofoons
 • draagt zorg voor de diverse rapportage- en presentielijsten
 • draagt zorg voor de spullen van Wijchen Schaatst (o.a. diverse hesjes en ijsmeester jassen)
 • regelt het nodige voor de catering van de vrijwilligers
 • meld eventuele storingen van de ijsbaan en koelmachines aan IceWorld
 • bespreekt dagelijks met de teamcapitain het dagprogramma en overlegt met hem de inzet van Tika
 • opent en sluit dagelijks het schaatscomplex. Beheert de sleutels en toegangscodes. En regelt de toegangsbarriers van de centrum
 • schakelt indien de nachttemperatuur dat toelaat, de koelmachines in Eco stand. Dit om het energie verbruik te reduceren.
 • zorgt voor de orde en netheid (o.a. het laten ledigen van vuilcontainers)

De huismeester rapporteert aan het bestuur van WijchenSchaatst.

Teamcaptain

Als teamcaptain stuur je alle vrijwilligers aan, die gezamenlijk zorgen voor een goed en veilig verloop van Wijchen Schaatst. Je coacht en brieft de vrijwilligers. Dit doe je door:

 • teamcaptain: 6 uur
 • te zorgen voor een overdracht van jouw dienst naar de volgende teamcaptain
 • de nieuwe vrijwilligers op te vangen
 • de briefing te verzorgen, kort voor aanvang van de nieuwe diensten. Je deelt de informatie uit de vorige dienst, de informatie uit het journaal en de noodzakelijke informatie uit andere bronnen zoals b.v. de (bijzondere) weersverwachting etc .
 • te zorgen dat alle verbindingsmiddelen naar behoren werken bij iedereen en na een dienst dit samen met andere in bruikleen zijnde materialen weer in te nemen.
 • belangrijke zaken m.b.t. veiligheid en verloop van Wijchen Schaatst in het journaal te registreren.
 • contactpersoon te zijn voor de planning en bij calamiteiten.
 • eerste vertegenwoordiger te zijn voor de vrijwilligers en het Bestuur van de Stichting Wijchen Schaatst.
 • Je werkt direct samen met de ijsmeester.
IJsmeester

Als ijsmeester ben je verantwoordelijk voor de optimale kwaliteit van het ijs en de condities op de ijsbaan. Dit doe je door:

 • te zorgen dat de ijsbaan regelmatig wordt gedweild en geveegd
 • te zorgen dat het ijs op een optimale temperatuur blijft
 • in samenspraak met de teamcaptain andere vrijwilligers op het ijs aan te sturen
 • zorg te dragen voor tussentijds onderhoud van de ijsbaan
 • toezicht te houden op de veiligheid van de schaatsers
 • na het sluiten van de baan alles weer gereed te maken voor de volgende dag
 • eerste vertegenwoordig te zijn m.b.t. de ijsbaan voor het Bestuur van de Stichting Wijchen Schaatst.

Je werkt direct samen met de teamcaptain.

Toegangscontrole ijsbaan

Als toegangscontroleur houd je controle op de toegang van de ijsbaan en controleert hierbij de toegangsbewijzen. Dit doe je door:

 • toegangscontrole: 3 uur
 • de toegangsbewijzen in te nemen en de nieuwe deelnemer te voorzien van een controlebandje, waarmee deze persoon voor een bepaalde tijd toegang heeft tot de baan.
 • te zorgen dat deelnemers tijdig de ijsbaan betreden en verlaten
 • zicht te houden op het gedrag van de mensen op de baan (orde en veiligheid)

Je werkt onder leiding van de teamcaptain.

Schaatswacht / Terreintoezicht

Als schaatswacht/terreintoezicht houd je actief en preventief toezicht wat betreft de veiligheid en orde zowel op als rondom de ijsbaan. Dit doe je door:

 • schaatswacht/terreintoezicht: 3 uur
 • de calamiteitenroute vrij te houden
 • de huisregels te handhaven
 • te zorgen dat alle voorkomende zaken/situaties ordelijk en veilig verlopen
 • preventief en de-escalerend te werken
 • te zorgen dat er absoluut geen fietsen, bromfietsen, andere vervoermiddelen of andere obstakels worden geplaatst of achtergelaten in dat deel van het evenemententerrein dat buiten de ijsbaan is gelegen. Het gebied van het evenemententerrein dient continue vrij te blijven voor een ongestoord gebruik door brandweer, politie, ambulance of andere hulpdiensten en in geval van een calamiteit als vluchtweg moeten worden gebruikt.
 • zorg te dragen dat de toegangswegen die aansluiten aan De Markt in dit kader vrije doorgang blijven bieden. Dit zijn de straten Kasteellaan, Oosterweg, Touwslagersbaan en Spoorstaat
 • strikt te werken, maar het heeft vooral een preventief karakter. In het geval dat zich een obstakel bevindt op de calamiteitenroute, dient zoveel mogelijk de eigenaar te worden verzocht/geboden dit te verwijderen of als de eigenaar niet kan worden achterhaald dient dit door de toezichthouder te worden verwijderd.
 • toezicht te houden op de nabij gelegen stallingen voor fietsen, bromfietsen e.d. Dit houdt in dat de voertuigen ordentelijk worden geparkeerd en dat zoveel mogelijk vernielingen en/of diefstallen worden voorkomen.

Je werkt onder leiding van de teamcaptain.

Medewerker Schaatsverhuur

Als Medewerker Schaatsverhuur zorg je voor de verhuur en uitgifte en inname van de schaatsen , rekjes en zeehonden en houdt dit overzichtelijk. Dit doe je door:

 • schaatsverhuur: 4 uur
 • de materialen te beheren, controleren en signaleren indien schaatsen niet meer goed zijn
 • te controleren of de gasten die schaatsen huren de daarvoor bestemde vouchers gebruiken en deze in te nemen.

Je werkt onder leiding van de teamcaptain.

Medewerker Interne Service

Als Medewerker Interne Service zorg je er voor dat alles goed verloopt in de vrijwilligersruimte. Je doet dit door:

 • interne service: 4 uur
 • te regelen dat de benodigde maaltijden, koffie, thee en frisdranken er op tijd voor de pauzemomenten zijn
 • de ruimte overzichtelijk en netjes te houden
 • de voorraad op orde is voor de volgende dienst
 • regelmatig rond te lopen op het evenemententerrein om te signaleren en te vragen naar en het verrichten van licht huishoudelijke taken.

Je werkt onder leiding van de teamcaptain.

Kassamedewerker

Als kassamedewerker verkoop je de toegangskaarten, kaarten voor de schaatsverhuur en eventuele voorverkoop van kaarten voor speciale activiteiten. Dit doe je door:

 • kassa: 4 uur
 • zorg te dragen voor de betalingen van de kaartjes
 • na je dienst de kassa over te dragen aan de volgende dienst

De kas wordt door een speciale kascommissie gedaan. De kascommissie begeleidt en instrueert de kassamedewerkers. Hiervoor is een speciaal draaiboek. De teamcaptain zorgt voor een verbindingsmiddel (portofoon).

Tika

Tika is de mascotte van Wijchen Schaatst. Tika wordt ingezet ter promotie van het event en voor het bezoeken van de basisscholen in de Gemeente Wijchen. Tijdens het evenement Wijchen Schaatst zal Tika zeer regelmatig in het dorp verschijnen en uiteraard op de ijsbaan zelf.

Wil je graag meehelpen om van Wijchen Schaatst een leuk evenement te maken? Meld je dan aan via onderstaande button .