Wijchen Schaatst - Wijchen-schaatst-logo-3

De volgende Wijchen Schaatst is van 13 dec 2024 t/m 05 jan 2025!

175

10 geboden van Wijchen Schaatst

Het evenemententerrein van Wijchen Schaatst bestaat uit de markt van Wijchen en is voor iedereen vrij toegankelijk. Betreden is geheel op eigen risico. De organisatie behoudt het recht voor mensen de toegang te ontzeggen.

  1. De aanwijzingen van het personeel moeten opgevolgd worden. Het personeel is te herkennen aan de hesjes.
  2. De in- en uitgangen en de ruimten aan de buitenzijden van de ijsbaan moeten te allen tijde worden vrijgehouden als calamiteiten route voor de hulpdiensten.
  3. Parkeren van alle vervoersmiddelen geschiedt op de parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten het evenemententerrein.
  4. Bij toegangscontrole dient men mee te werken. Schaatskaartjes of consumptiebonnen van vorige edities zijn niet meer te gebruiken.
  5. Men mag geen wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit hebben.
  6. Gebruik van-, bezit van- en/of handel in drugs, is verboden in welke hoeveelheid of vorm dan ook.
  7. Glas, flessen en blikken met of zonder drank zijn op het gehele evenemententerrein niet toegestaan, met uitzondering van de daarvoor bestemde horeca ruimte.
  8. Zonder toestemming van de organisatie zijn commerciële beelden- of geluidsopnamen niet toegestaan. Privébeeld- en/of geluidsopnamen zijn tot in beperkte mate toegestaan. Het ijs blijft zo toegankelijk voor schaatsers.
  9. Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren te nuttigen op het evenemententerrein.
  10. Alle geschreven- en ongeschreven regels en normen voor een veilig en feestelijk verloop van het evenement zijn van toepassing.